Page 3 - Carello babies in motion
P. 3Carello. Η πιο ζεστή αγκαλια


́
Η ζεστή αγκαλιά συμβολίζει την τρυφερότητα με την οποία η μητέρα κρατάει στα χέρια της ό,τι πολυτιμότερο έχουμε 

στη ζωή μας.
Η αγκαλιά της μαμάς είναι αναντικατάστατη αλλά δεν μπορεί να υπάρχει 24 ώρες το 24ωρο. Οι ολοκληρωμένες συλλογές ειδών βρεφανάπτυξης Carello υποκαθιστούν τη μητρική ζεστή αγκαλιά παρέχοντας α

́νεση & θαλπωρή σε κάθε μωράκι.
Τα προϊόντα της Carello πληρούν τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας αξιοποιώντας τα πλέον σύγχρονα & ποιοτικά ανταλλακτικά & μηχανισμούς, ενώ κατασκευάζονται με τα πλέον αναπαυτικά υλικά & υφάσματα που 
αποδίδουν δροσιά το καλοκαίρι και ζεστασιά το χειμώνα. Επιπλέον, το Τμήμα Σχεδιασμού της Carello αναζητά διαχρονικά τους πιο επίκαιρους συνδυασμούς χρω

μάτων για να είναι το κάθε μωράκι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Αναζητήσαμε τη γνώμη των μαμάδων από όλο τον κόσμο για να μπορέσουμε αφενός να κάνουμε τη ζωή τους λίγο ευκολότερη, αφετέρου ν

α υποκαταστήσουμε τέλεια 


την τρυφερότητα & ασφάλεια της αυθεντικής μητρικής αγκαλιάς.
Carello... The warmest hug
The warm hug symbolizes

 the tenderness of every mother when holding the most valuable thing in her life, her child.
This embrace is irreplaceable, but impossible to give 24 hours per day. Carello, with its varieties of products, substitues the maternal embrace and secures the well-being of the child. The products of Carello fulfill the st
rictest requirements and at the same time all European standards. All products are made with the best available mechanisms and materials used are of the highest quality. They ensure a pleasant cooling in the summer and warmth during winter. Furthermore, we always strive in terms of fashion for the newest 

trend, so that you and your baby stand in ocus. We always ask mothers for their opinion and ideas so that Carello products natu

rally offer the maximum warmth, ten


derness and safety for all children. Like all mothers do!
Carello... Die sehr warme Umarmung
Die warme Umarmung symbolisiert die Zärtli

chkeit mit der, die Mutter ihr Kind und zugleich unser aller Heiligstes, in den Händen hält.
Diese Umarmung ist unersetzbar, aber sie ist zugleich nicht 24 Stunden am Tag möglich. Daher widmet sich CARELLO mit seiner Vielfalt an Produkten, genau diese Tatache zu realisieren. Unsere Artikel ersetzen die Müt

terliche Umarmung und sichern das Wohlbefinden des Kindes. Die Produkte von CARELLO erfüllen die strengsten Ansprüche und zugleich alle Europäische Normen. Diese können nur durch fortschrittliche und innovative Aggregate mit besonders hoer Qualität ein optimales Ganzes ergeben. Die Verarbeitung
 von perfekten Materialien und Stoffen ermöglichen eine angenehme Kühlung im Sommer und eine entsprechende Wärme im Winter. Weiterhin bemühen wir uns in Punkto Mode immer für den neuesten Trend, damit Sie und Ihr Allerliebstes im Focus stehen. Die Ideen und Meinungen der Mütter aus aller Welt werd

en bei unseren Produkten selbstverständlich immer berücksichtigt um somit immer das perfekte Resultat zu erzielen. Das Ergebnis muß i
satz der mütterlichen
mmer dem Er


 Umarmung entsprechen. Nur so kann sich Ihr Kind wohlfüllen.
Carello... Самые теплые объятия
Теплые о

бъятия - это нежность каждой матери, держащей в руках самое ценное в жизни – своего ребенка.
Эти объятия незаменимы, но мать не может дарить их ребенку 24 часа в сутки. Ассортимент продукции Carello призван заменить материнские объятия и обеспечить благополучие ребен
ка. Продукция Carello соответствует строжайшим требованиям всех европейских норм и стандартов. Все изделия производятся на основе лучших механизмов и материалов высшего качества. Они предоставляют приятную прохладу жарким летом и греют зимой. Более того, фир

ма следует последним тенденциям моды, помогая Вам и Вашим детям всегда оставаться в духе времени. Мы постоянно проводим опросы мнений и предложений матерей для того, чтобы продукт

ы Carel могли дарить еще больше


 тепла и нежности, и обеспечивать безопасность детей. Как все мамы!
Carello... Най-топлата прегръдка
Топлата прегръдка си

мволизира нежността ,с която майката държи в ръцете си най-скъпото нещто,което съществува в живота ни.
Прегръдката на майката е незаменима, но не може да съществува 24 часа в денонощетието. Изчерпателните колекции за отглеждане на детето Карелло заместват топлата май
чина прегръдка, давайки топлина на всяко дете. Продуктите на Карелло отговарят на най- строгите Европейски стандарти,използваики качествени резервни части и механизми и се произвеждат от комфортни материали и тъкани, които дават топлина през зимата и хлад през лятото. Осве
н това отдела за проектиране Карелло търси непрекъсното най-актуални цветове, за да бъде всяко бебе в центъра на интереса. Търсим мнението на майките от цял 
   1   2   3   4   5